Het kon natuurlijk niet uitblijven: een artikel over blockchain. Is het iets waar de logistieke branche mee te maken gaat krijgen of heeft het zijn intrede al gedaan? En is blockchain iets waar je met jouw organisatie ook iets mee moet? En hoe zit het dan met de veiligheid van dergelijke oplossingen? Vragen, vragen, vragen. Laten we eens beginnen met kort uit te leggen wat blockchain precies is want we kennen het vooral uit de berichtgeving over crypto currencies als de Bitcoin waardoor het wellicht inmiddels zelfs wat negatieve connotatie heeft. De technologie rijkt echter veel verder en is zeer interessant, denk bijvoorbeeld aan decentrale beveiliging en kostenbesparing.

Wat is blockchain?

Om eenvoudig uit te leggen wat een blockchain is, kan deze vorm van databeheer het beste worden vergeleken met een spreadsheet zoals je dat kent van Microsoft Excel. Het universele grootboek van de blockchain is niets anders dan een lijst van gegevens zoals je deze ook in een spreadsheet bijhoudt. Deze excelsheet is publiek toegankelijk. Het is een lijst met gegevens waarbij iedereen die meedoet een exacte kopie van die lijst krijgt en zo kan zien wat er in staat. Iedereen in het bezit van deze spreadsheet kan vervolgens ook wijzigingen aanbrengen in de database. Wanneer een wijziging in de spreadsheet wordt aangebracht, dan wordt deze wijziging direct overgenomen op alle andere kopietjes van de lijst. Het resultaat is dat iedereen altijd naar dezelfde lijst met gegevens kijkt. Dit gebeurt realtime en dus overal ter wereld.

Wanneer je werkt met Google drive heb je vast wel eens gewerkt met Google sheets waarmee je eigenlijk hetzelfde doet. Er is echter één belangrijk verschil en dit maakt blockchains uniek: aan een blockchain kunnen alleen aan de onderkant van de lijst nieuwe regels worden toegevoegd. Je kunt dus geen wijzigingen doorvoeren in eerder toegevoegde regels. De cryptografische software zorgt voor de controle van de toevoegingen en het weigeren van mutaties op bestaande regels. Deze controle vindt decentraal plaats en vereist behoorlijk wat rekenkracht van het netwerk.

Blockchain en de logistiek

Voor de supply chain betekent dit dat blockchain een methode is voor het creëren van een digitaal grootboek voor transacties die is geprogrammeerd om elke interactie en elk element van waarde vast te leggen, van economische transacties tot wie een zending heeft bekeken, en wat fabrikanten produceren en toevoegen aan de supply chain.

Door blockchain ondersteunde slimme contracten kunnen een zending continu volgen, van productie tot uiteindelijke levering, en verschillende contractuele elementen kunnen uitgevoerd worden wanneer een volgende stap in het proces wordt bereikt. Dit omvat het overdragen van rechten en verantwoordelijkheden / verplichtingen naarmate goederen verhuizen, ingestelde betalingsvoorwaarden voor levering die betaling automatiseren en een controleerbare chain of events wanneer een proces is afgerond. Dit hele proces wordt dus vastgelegd waardoor alle betrokkenen het kunnen bekijken maar niet kunnen veranderen.

Kostenbesparing door gebruik van blockchain

Een interessante mogelijkheid voor de groei van blockchain is op het gebied van nieuwe allianties waarbij meer bedrijven gebruik maken van dezelfde ruimte en containers op containerschepen. We zien nu al meer en meer dat zowel transporten en magazijnen tijdelijk worden (deel)verhuurd. Het gedistribueerde grootboek van Blockchain zou het voor iedereen gemakkelijker kunnen maken om documentatie te delen over wat er op een schip of in een gedeeld magazijn staat en wat er in een container zit, waardoor zowel de opslag als de doorvoer versoepeld worden. De haven van Antwerpen is in 2017 begonnen een blockchain voor containerrelease die is bedoeld om tussenpersonen overbodig te maken en de overdracht van transporten te versnellen.

“Met ons blockchain-platform krijgt de juiste vrachtwagenchauffeur toestemming om een bepaalde container te laden, zonder dat het proces kan worden onderschept of onnodig wordt vertraagd. Bovendien maakt ons blockchain-platform gebruik van een gedistribueerd netwerk, zodat de transactie alleen kan worden uitgevoerd als er consensus is tussen alle deelnemende partijen”, aldus Nico Wauters, de CEO van T-Mining.

Vertrouwen is goed, controle is beter

Er wordt actief naar de beveiligingsvraagstukken gekeken, maar voor nu lijkt het er nog steeds op dat dit gaat om deeloplossingen voor diverse incidenten. Helaas zijn al deze verschillende stukjes van de puzzel nog niet samengebracht in een goede totaaloplossing. De technologie van Blockchain vraagt om uiterst zorgvuldige procedures, welke nog zorgvuldiger geimplementeerd moeten worden.

Uiteindelijke doel is een goed beveiligde blockchain technologie, waar alle mogelijkheden en toepassingen van BC uitgenut kunnen worden en de inmiddels bekende criminele activiteiten definitief worden uitgesloten. Met recente criminele activiteiten waaronder malware-aanvallen op o.a. Maersk en de hack door Somalische piraten op een zeetransportbedrijf, groeit de vraag naar solide totaaloplossingen.

Paar simpele basis tips om blockchain te beveiligen

  1. Elke nieuw aan te brengen codeer laag, dient adequaat zorgvuldig opgezet en beveiligd te worden.
  2. Maak beveiliging integraal onderdeel van het ontwikkelproces en voorkom dat het de welbekende sluitpost in het budget wordt.
  3. Onderschat het risico op insider-attacks (decentraal) niet. Multi-signatures, elektronische handtekeningen van meerdere personen, welke nodig zijn om een transactie uit te kunnen voeren.
  4. Scherm de server die de cryptovaluta beheert zoveel mogelijk af van andere systemen. Deze server hoeft dan alleen API-calls voor het doen van transacties te bevatten. Zo wordt voorkomen dat een aanvaller die toegang weet te verkrijgen tot de webserver ,ook meteen toegang heeft tot de wallet met cryptovaluta.

Een van de grote krachten van de blockchain is de decentrale controle. Elke betrokken partij weet zeker dat hij de laatste informatie heeft en dat deze informatie identiek is aan de informatie van alle andere betrokkenen. Dit zorgt voor vertrouwen bij alle betrokkenen, maar vereist ook goede protocollen en beveiliing.

Nu weten we dat de logistieke sector lang niet altijd voorop loopt bij het omarmen van nieuwe technologie en de tijd zal dus moeten leren of blockchain een vaste waarde zal worden in de logistieke branche.